Kunst van verstandelijk gehandicapten (KIK).

KIK

Keramiek van verstandelijk gehandicapten (KIK).

KIK

Keramiek van verstandelijk gehandicapten (KIK).

KIK

Schilderijen en tekeningen - KIK

Ieder mens heeft een middel nodig om zich anders dan in woorden te uiten. Binnen de zorgcentra, de woon- en leefgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke handicap, bestaan hiervoor verschillende kunstateliers. In deze ateliers zijn kunstenaars werkzaam op verschillende gebieden van de kunsten. In de ateliers wordt beeldend en scheppend vormgegeven aan de belevingswereld van een kunstenaar met een verstandelijke beperking. Deze kunstwerken laten zich meestal kenmerken door een hoge mate van spontaniteit, eigenzinnigheid en originaliteit.

Door aankoop van deze spontane kunst biedt u de verstandelijk gehandicapte medemens kans tot ontwikkeling.

De doelgroep van de stichting KIK “Kwaliteit investeren in Kwetsbaarheid” is uiteraard de verstandelijk gehandicapte medemens. Maar ook zij die niet of nauwelijks in staat zijn gebruikt te maken van dagbesteding, zij moeten óók baat hebben bij de talenten van de anderen. Een solidariteitsgedachte die door allen gedragen dient te worden. Dat is de basisgedachte achter de stichting KIK. www.kunstinkwetsbaarheid.nl

KIK probeert deze talenten verder te laten ontwikkelen en de daarvoor benodigde middelen te genereren.

Keramiek - KIK

Hout, Glas, Textiel en Papier-maché - KIK

“Met Kunst Investeren in Kwetsbaarheid” (KIK) is een initiatief om u te attenderen op deze bijzondere kunstwerken. Deze werken verdienen een prominente plaats in onze maatschappij, die vooral gericht is op prestaties en succes.

De kwetsbare mens brengt het beste in onszelf naar boven.

De opbrengsten van deze kunstwerken worden ondergebracht bij de stichting KIK.

KIK verkoopt deze kunst zonder winstoogmerk.